gbtranslationspar manipieredzetulkojumikontakti

latvian translations


 

spacer

       
 

gbtranslations

Profesionāli, klientam draudzīgi un 100% uz pasūtītāju orientēti pakalpojumi:

Rakstiskā tulkošana:
Angļu - latviešu
Latviešu – angļu
Krievu – latviešu
Krievu – angļu

Korektūru lasīšana/rediģēšana:
Latviešu, angļu

Neformāla mutiskā tulkošana:
Angļu – latviešu
Latviešu – angļu