gbtranslationspar manipieredzetulkojumikontakti

latvian translations


 

spacer

       
 

Par mani

Mani sauc Gunita Bauere. Esmu tulks ar Latvijas Universitātē iegūtu bakalaura grādu angļu valodas filoloģijā un profesionāla tulka kvalifikāciju. Kā otro svešvalodu apguvu franču valodu. Obligāti bija jāapgūst arī latīņu valoda. Tulkošanas industrijā strādāju jau 14 gadus, un pieredze ir iegūta gan kā pilna laika tulkotājam, gan strādājot līgumdarbus. Lielākoties tulkoju no latviešu valodas uz angļu un no angļu uz latviešu valodu.

Vairāk nekā 11 gadus esmu strādājusi banku sektorā un specializējos tekstu tulkošanā, kas saistīti ar ekonomiku, finansēm (finanšu instrumentu tirgus u.t.t.), vispārīgiem banku un Eiropas Savienības jautājumiem. Esmu tulkojusi arī ar grāmatvedību saistītus dokumentus (procedūras, kontu plānus u. c.).