gbtranslationspar manipieredzetulkojumikontakti

latvian translations


 

spacer

       
 

Pieredze tulkošanā

Pēc bakalaura grāda iegūšanas sāku darbu kā ārštata tulkotājs, vēlāk papildinot pieredzi kā štata tulkotājs starptautiskā grāmatvedības uzņēmumā. Tam sekoja daudzi gadi komercbankā un visbeidzot – centrālajā bankā. Papildus štata tulkotāja pieredzei pastāvīgi veiksmīgi sadarbojos ar starptautiskas komercbankas filiāli Latvijā, kā arī ar vairākiem Latvijā bāzētiem uzņēmumiem, kas sniedz tulkošanas pakalpojumus.

Esmu tulkojusi ieguldījumu vadlīnijas, aizdevuma / overdrafta / kredītlīnijas / ķīlas līgumus, finanšu sektora regulatora pārbaužu atzinumus (par aizdevumu pārstrukturēšanu, naudas atmazgāšanas novēršanu, kredītrisku stresa testiem, kapitāla pietiekamības atzinumus u. c.), grāmatvedības noteikumus un rokasgrāmatas, preses relīzes, kā arī dokumentus par vispārīgiem Eiropas Savienības jautājumiem. Kā vienu no lielākajiem sasniegumiem varu minēt ieguldījumu finanšu instrumentos platformas tulkojumu.

Es labi saprotu un apzinos klientu vēlmi redzēt tulkojumus bez kļūdām, kas precīzi atspoguļo avota teksta domu. Lai nodrošinātu veiksmīgu tulkojumu, vienmēr kontaktējos ar saviem klientiem tulkošanas procesa laikā, ja rodas šaubas par terminiem vai jēdzieniem.

Dalība profesionālās organizācijās
Esmu ProZ (www.proz.com), lielākās tulkotāju kopienas pasaulē, biedrs.
CV un ieteikuma vēstule pieejama pēc pieprasījuma.